V-Ray 3.4 for C4D - OUT NOW!

Tuesday, 13 December 2016 19:55

V-Ray за Cinema 4D с дългоочаквана нова версия!

Стефан Лауб (Stefan Laub) и екип #vrayforc4d днес официално представиха V-Ray 3.4

Това е със сигурност е версията,
очаквана с най-голямо нетърпение досега.
След сериозна подготовка и основна преработка новият VRay за C4D е по-бърз отвсякога.

Една от големите промени е наименоването на версиите.

Да, малките числа.

Преди да сте казали "Какво толкова?" бързам да уточня.
Версията за Синема вече няма да си има собствена номерация, това я прави директно съпоставима с тази за Autodesk софтуерите.

Още повече - в момента версията за синема е най-актуалната от всички разновидности на V-Ray (заедно с тази за 3ds Max разбира се).

Всичко това може да не изглежда особено впечатляващо на пръв поглед, но разполагането с най-новите функции и подобрения е предимство, за което всеки профисионалист в областа би завидял (не малко дори биха сменили и основния си софтуер).

 

V Ray 34 001 V Ray 34 002

Надявам се следващите редове да са ви толкова приятни за четене,

колкото ми бяха на мен за изписване.

The 3.4 feature list (само топ 15):

Осезаемо подобрена скорост на рендиране. По-бърз ray traycing.
Много по-бърза калкулация за индиректното осветление, благодарение на скорошните подобрения в алгоритъма за изчисляване на глобалното осветление.
Нов прогресивен режим на рендиране: позволява преглед на финалното изображение в рамките на секунди. Може да се ограничава и времево - чудесно за анимации, задава се лимит в минути за рендиране на кадър.
Нов имидж семплър (image sampler) VBAS - variance based addaptive image. Много по-реалистично разпространяване на шума (noise) в изображението, което го прави и изключително по-лесен за изчистване.
Динамично оразмеряване на bucket-ите. Постоянно натоварване, край на чакането на един/последния бъкет.
Denoiser. Рендирайте изображение с шум и го премахете след като сте спрели.
Поддържда GPU ускоряване и може да ви свали времето на рендиране наполовина. Отделен инструмент за използване и при анимации.
Автоматично семплиране на светлини и материали - забравете за смятането на семпли (subdivs)
Нови глобални настройки по подразбиране - просто включвате индиректното осветлени и рендирате.
V-Ray RT CPU, Cuda, OpenCL (win only)
RT Light Cache
По-бързо калулиране на Light Cache
Light Cache вече поддържа дистрибутирано рендиране
Интерактивно рендиране (IPR window) - бърз и интеркативен преглед на проекта, GPU & CPU
Нов модел за отражения  - GTR BDRF (GGX) - контрол върху "опашката" на отраженията
Един основен слайдер за shading качеството - Min shading rate
V Ray 34 003 V Ray 34 004

И още от промените:

 

Clip max ray intensity
Много по-бързо рендиране на инстанции и proxy
Probabilistic lights - Ускорено рендиране на огромно количество area светлини
Embree 2.3
Нови рендер маски - текстури, обекти и обектни ID
V-Ray Clipper - boolean операции
Списъци за включване/изключване на обекти от отражения и пречуване
unbiased SSS2
multiple UV support
RGB curve support - комплексни IOR модели за отражение
V-Ray Skin Material
V-Ray Volume Material
V-Ray Switch Material
V-Ray OSL Material (win)
V-Ray Stochastic Flakes Material - brute force physical flakes
AL_Surface BSDF Material
Статичен (по-бърз) displacement
UDIM support
Автоматичен режим за color mapping - съобразно 8,16 и 32 бита
Нови мултипас канали - V-Ray Light Select и др.
V-Ray Frame buffer
V-Ray physical based Lens glare and Glow - поддържат и GPU ускоряване
VRmesh export, aniamted meshes, hair and particles
Нови шейдъри - V-Ray curvature, V-Ray ray switch, V-Ray user data color, V-Ray user skalar, bercon noise, Phoenix Ocean shader
Нов модел на небе: Hosek sky
Volume aerial fog
Нови функции при дистрибутираното рендиране
Нови бързи настройки - V-Ray Quick setup
Нов интерфейс: Default, Advanced, Expert
Нов мулти шейдър
V-Ray Instancing shader
Нови Random by ID, Random by shell команди
V-Ray VR Stereo камера - за 3D виртуална реалност
Подръжка на подпапки в пътищата на търсене на C4D и четене на текстури от вградените библиотеки (.lib4d)
Shademap поддръжка за стерео рендиране
Поддръжка на vertex картите за дистрибутирано рендиране
Подобрена скорост (до 10 пъти) на експортиране на сцени за дистрибутирано рендиране
Maxon Team Render поддръжка и за статични изображения (1 кадър)
и още много други.

V Ray 34 008 V Ray 34 012 V Ray 34 013

 Може да разберете повече на изцяло обновения VRayforC4D сайт.

Add to Favorites